Rekabentuk Pelan Rumah | Arkitek & Jurutera | Kontraktor Design & Build
image Follow Us:
df
 • 5
 • 10
 • 9
 • 4
 • 6
 • 3
 • 1
 • 8
 • 7
 • 2
 • 5
 • 10
 • 9
 • 4
 • 6
 • 3
 • 1
 • 8
 • 7
 • 2

SENARAI PELAN UNTUK DOWNLOAD

Pelan yang disenaraikan dibawah dibuka untuk DOWNLOAD, untuk download, anda perlu menjadi ahli lukispelan.com dengan sebanyak RM150 selama setahun. setiap ahli boleh download semua pelan yang disenaraikan. Sila lakukan bayaran ke maybank 157410088737 ABDUL MASER ABDUL GHANI, setelah bayaran dibuat, sila email / whatsaps / sms / ke no tel 014 2405532,Email : lukispelan@gmail.com

Bayaran mengunakan kredit kad/ debit kad atau paypal, sila klik bahagian ini  
aSA
 • PELAN RUMAH 1 TINGKAT
  Keluasan rumah: 1800 sqf
  rt
 • PELAN RUMAH 1 TINGKAT
  Keluasan rumah: 1800 sqf
  rt
 • PELAN RUMAH 3 TINGKAT
  Keluasan rumah: 1800 sqf
  rt
 • PELAN RUMAH 3 TINGKAT
  Keluasan rumah: 1800 sqf
  rt
 • PELAN RUMAH 1 1/2 TINGKAT
  Keluasan rumah: 1800 sqf
  rt
 • PELAN RUMAH 2 TINGKAT
  Keluasan rumah: 1800 sqf
  rt

PERKHIDMATAN REKABENTUK PELAN ARKITEK DAN JURUTERA BAGI CADANGAN RUMAH / BANGLO BARU

PERKHIDMATAN KONTRAKTOR DESIGN AND BUILD

Pihak saya juga adalah kontraktor design and build, iaitu kami terdiri dari Kumpulan firma Perancang Bandar, Arkitek, Jurutera perunding, Land Surveyor, Q.S dan juga kontraktor pembinaan, bagi projek design and build, kami menyediakan sepenuhnya pelan untuk kelulusan Majlis (PBT) atau penyediaan pelan rumah untuk pembinaan seterusnya pembinaan rumah, gambar dibawah adalah antara projek rumah design and build yang telah kami siapkan dan telah diduduki, untuk perkhidmatan ini, sila hubungi terus saya MASER di 014 2405532 untuk perbincangan khas memgenai rekabentuk rumah mengikut kehendak tersendiri.
 • zu1
 • sij
 • zu
 • dato

PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN PELAN UBAHSUAI DAN TAMBAHAN RUMAH JENIS TERES, INTERMIDIATE LOT, END LOT, CONER LOT DAN SEMI D

Perkhidmatan menyediakan pelan ubahsuai dan tambahan rumah ditawarkan kepada pemilik rumah yang ingin mendapatkan kelulusan dari MAJLIS / PBT. Terdapat dua pilihan yang boleh dibuat oleh pemilik rumah samada melantik pihak kami untuk menguruskan pelan bagi kelulusan sahaja atau sebagai kontraktor design and build dengan menyediakan pelan dan pembinaan. gambar dibawah senarai projek ubahsuai dan tambahan yang pernah dan sedang dijalankan.

PERKARA KEPERLUAN SURAT DAN DOKUMEN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN (MBSA)-C:LUKISAN YANG PERLU DIKEMUKAKAN

    LUKISAN YANG PERLU DIKEMUKAKAN                                  

1)    Pelan kunci ( menunjukkan seksyen-seksyen di Shah Alam ) – warnakan merah tapak cadangan.

2)    Pelan lokasi yang menunjukkan nama-nama jalan, nombor-nombor lot dan gunatanah sekitaran dalam skala 1:6000, 1:3000 atau 1:1500 (1 in :  8 rantai, 1 in: 4 rantai, 1 in: 2 rantai) yang bersesuaian.

3)    Pelan tapak Bangunan sesebuah ~ skala 1 : 200 atau Perumahan ~ Skala 1 : 400

4)    Pelan Lantai skala 1 : 100

5)    Pelan Tampak Hadapan, Belakang dan Tepi ~ skala 1 : 100 atau 1 : 200 untuk bangunan yang melebihi 5 tingkat

6)    Pelan Keratan dalam skala 1 : 100 atau 1 : 200 untuk  bangunan yang melebihi 5 tingkat

7)    Lukisan Perincian Kebuk Sampah ~ skala 1 : 25 atau Tempat Pembuangan  Sampah ~ skala 1 : 50

8)    Lukisan Perincian Kolam Renang ~ skala 1 : 50

9)    Lukisan Perincian Pintu Pagar dan ‘entrance gate’- skala 1 : 25

10)  Lukisan Perincian ‘Retaining Wall’ ~ skala 1 : 25

11)  Lukisan Diagramatic Sanitary Layout 

12)  Jadual spesifikasi untuk saiz dan jenis tingkap pintu dan  bukaan lain.

13)  Jadual peratusan pengudaraan dan pencahayaan ( 10% dari keluasan  lantai sesuatu ruang )

14)  Jadual perkiraan tempat pembuangan sampah, kiraan lantai, kiraan ruang makan, kiraan ‘parking’ dan jadual-jadual lain yang disyaratkan oleh Jabatan Perancangan

 

I)     PELAN KUNCI

 

1)    Menunjukkan seksyen-seksyen di Shah Alam

2)    Tapak Cadangan diwarnakan merah

3)    Arah Utara

 

II)    PELAN LOKASI  

 

1)    Arah Utara

2)    Arah Kiblat – 292º 30’

3)    Nama-nama jalan berhampiran – dicatitkan dengan jelas

4)    Nombor lot / nombor rumah

5)    Bangunan berhampiran dan nombor rumah

6)    Tapak cadangan berwarna merah

7)    Menunjukkan arah dari Jalan Utama sediada ke tapak Cadangan.

 

III)   PELAN TAPAK

 

1)    Arah Utara

2)    Arah Kiblat – 292º 30’

3)    Pelan tapak Bangunan sesebuah ~ skala 1:200 atau Perumahan ~ Skala 1:400

4)    Nama-nama jalan berhampiran ( mengikut nama jalan pada tajuk cadangan )

5)    Nombor lot / nombor rumah

6)    Jenis (type)

7)    Ukuran lot

8)    Bangunan berhampiran – dinyatakan jenis bangunan dan bilangan tingkat atau lot kosong

9)    Pagar dan ‘entrance gate’ dicatitkan jenis dan ketinggiannya

10)  Cadangan bangunan berwarna merah termasuk tempat  pembuangan sampah, pondok pengawal dan bangunan  lain yang akan dibina dalam tapak cadangan (cth: wakaf, ‘pavillion’, ‘pump house’ dll)

11)  Jarak bangunan dari sempadan depan, tepi dan belakang

12) Jarak anjakan bangunan – diwarnakan merah putus-putus (dotted line)                                                                  

13)  Lebar jalan / lorong belakang / tepi dan lebar pintu masuk

14)  Tanda keluar / masuk – dicatitkan pada pintu masuk

15)  Catitkan lebar ‘entrance’ dan disediakan ‘m.s.grating’ atau ‘p.c slab

16)  Arah saliran air longkang dari bangunan ke longkang sediada diwarnakan biru

17)  Arah air kumbahan – dari ‘manhole’ ke ‘main sewer’ (dengan warna merah)

18)  Catitkan aras tanah, aras jalan dan aras lantai bangunan

19)  Jadual perkiraan – plot ratio parking, perkiraan tempat pembuangan sampah, pencahayaan dan pengudaraan

20)  Senarai jenis dan bilangan peralatan permainan pada kawasan permainan atau rekreasi (jika disediakan)

21)  Tunjukan kedudukan garisan kontor yang sediada dan baru

22)  Dikemukakan keratan memanjang (horizontal) dan menegak  (vertical) yang menunjukkan keseluruhan tapak cadangan  untuk pembangunan perumahan atau kilang teres bagi kawasan yang terdapat aras tanah yang berbeza.

23)  Kedudukan bangunan tidak membelakangkan hadapan bangunan bersebelahan.

24)  Topografi asal dikekalkan seberapa boleh, penyusunan Bangunan mengikut kontor asal dan disusun bertingkat.

25)  Disediakan zon pemampan yang cukup

26)  Dicatitkan jenis – jenis pembangunan di lot – lot bersebelahan. 

 

IV)  PELAN LANTAI

 

1)    Skala 1 : 100

2)    Nombor lot / nombor rumah

3)    Jenis (type)

4)    Ukuran Lot

5)    Aras tanah, jalan dan lantai bangunan

6)    Lebar jalan

7)    Jarak anjakan bangunan dari sempadan depan, tepi dan belakang

8)    Jarak anjakan bangunan – diwarnakan merah putus-putus (dotted line)

9)    Garisan cucur atap dari sempadan

10)  Menyediakan longkang dan apron disekeliling bangunan termasuk rumah teres ‘end lot’ dan ‘corner lot’

11)  Arah aliran air longkang 

12)  Arah paip – sinki/basin/bath tub/floor trap ke ‘gully trap’/ grease trap seterusnya ke lurang (manhole)

13)  Arah paip urinal / bidet /  w.c ke lurang

14)  Sudut minima 90 darjah untuk saliran air buangan ke sistem pembetungan

15)  Kedudukan r.w.d.p. dan ’vent pipe’

16)  Ukuran dan arah bukaan untuk tingkap dan pintu

17)  Jenis dan saiz tingkap / pintu / telaga udara pada pelan atau jadual ‘legend’

18)  Disediakan ‘drop’ pada lantai dapur dan bilik air (min. 50mm) atau di antara ruang basah dan kering

19)  Kemasan lantai untuk semua ruang pada pelan atau jadual ‘legend’

20)  Kemasan lantai dapur dan tandas hendaklah dari jenis ubin gerlis.

21)  Kemasan dinding dari jenis ubin gerlis pada dapur hingga ke paras 5’ minimum

22)  Water tap pada w.c urinal dan bidet dimana sesuai dalam ruang tandas dan ruang ablution.

23)  Nama dan kegunaan bilik / ruang

24)  Ukuran-ukuran bilik / ruang

25)  Catitkan jenis dan ketebalan dinding termasuk dinding ‘half wall’

26)  Garisan keratan bangunan memanjang dan menegak

27)  Ukuran tangga – jejak (255mm min.) dan anak tangga (180mm max.). Dicatitkan bilangan anak tangga

28)  Tembok penahan (jika ada)

29)  ‘Outlet’ air di balkoni dan koridor

30)  Kemudahan laundry dan alat pengering pakaian (dryer).

31)  Perkiraan keluasan ruang lobi yang mencukupi dan mengikut perkiraan ( perlu ditunjukkan )

32)  Panjang ‘porch’ hendaklah tidak kurang 4.26m X 2.5m untuk rumah  teres dan ‘porch’ perlu disediakan untuk semua jenis bangunan kediaman.

33)  Keluasan bilik minima untuk ‘habitable room’ ialah 6.5m persegi ( termasuk bilik utiliti / bilik bacaan bagi bangunan kediaman ) –  kelebaran minima 2 meter.

34)  Semua ruang kediaman (kecuali stor) perlu disediakan pengudaraan      dan     pencahayaan   terus     5 %   dan        untuk  tandas –10 %.

35)  Sediakan water tap pada ruang dry yard.

36)  Telaga udara (airwell) hendaklah dirujuk kepada UBBL.

37)  Kemasan dinding tandas mestilah ’glazed tiles’     sehingga ke paras siling

38)  Kemasan dinding ruang ablution mestilah ’ glazed tiles’ sehingga ke paras 7’ minimum .

 

V)   PELAN TAMPAK PANDANGAN HADAPAN,   BELAKANG DAN TEPI

                

1)    Jarak bangunan ke sempadan

2)    Ketinggian bangunan dari aras tanah ke lantai dan ke bumbung (hujung bumbung yang tertinggi)

3)    Garisan cucur atap (1 meter) dari anjakan bangunan

4)    Jenis dan saiz tingkap / pintu / telaga udara pada pelan atau jadual ‘legend’         

5)    Kemasan dinding

6)    Kedudukan paip bolong (rwdp) – hendaklah ditanam di bawah apron

7)    Kedudukan ‘Vent. Pipe’

8)    Palong (gutter)

9)    Sudut kecerunan bumbung

10)  Unjuran R.C hood – minima 0.5 meter

 

VI)  PELAN KERATAN MEMBUJUR DAN MELINTANG

 

1)    Ketinggian bangunan – ruang kerja tingkat bawah tidak kurang 3.00m dan tingkat atas tidak kurang dari 2.75m ‘clear height’, ruang kediaman tidak kurang dari 2.50m ‘clear height’ tidak termasuk kemudahan bangunan seperti ducting, siling, alatan mekanikal dan sebagainya.

2)    Tebal dinding pemisah hendaklah tidak kurang 200mm dan hendaklah ditinggikan 230mm minima dari paras bumbung.

3)    Ketinggian bangunan dari aras tanah ke lantai dan ke bumbung (hujung bumbung yang tertinggi)

4)    Garisan cucur atap (1 meter) dari anjakan bangunan

5)    Jenis dan saiz tingkap / pintu / telaga udara pada pelan atau jadual ‘legend’

6)    Tebal dinding dan jenisnya

7)    Kedudukan paip bolong (rwdp) – hendaklah ditanam dibawah apron.

8)    Jenis bumbung dan kecerunan yang tidak kurang 17.5 darjah minima (untuk ‘roof tile’)

9)    Sediakan ‘roof construction’ berserta bahan penebat haba

10)  Tunjukkan kedudukan tangki air – hendaklah didalam kerangka bumbung dan berada diatas ’rc slab’.

11)  Palong (gutter)

12)  Ukuran tangga – jejak (255mm min.) dan anak tangga (180mm max.) dan ketinggian railing (900mm min.)

13)  Tembok penahan dan garisan kontor yang sediada dan baru (jika ada)

14)  Jenis siling bagi ‘top floor’ di bangunan yang sediada dan baru

15)  Jenis siling bagi ‘top floor’ di bangunan yang berbilang tingkat

 

VII) PELAN BUMBUNG

 

1)    Kedudukan tangki air hendaklah berada didalam kerangka bumbung.

2)    Kecerunan bumbung yang tidak kurang 17.5 darjah minima ( untuk ’roof tile’ )

3)    Kedudukan ’vent. Pipe’ dan ’rwdp’

4)    Menyediakan gutter (palong) pada setiap bumbung kecuali banglo.

5)    Bumbung dari jenis ‘non-reflective colorbond’ (untuk cadangan ilang)

Rekabentuk Pelan

Rekabentuk Pelan sediada untuk pilihan / rekabentuk baru melalui perbincangan.

Read More

Senarai Projek

Klik link dibawah untuk melihat senarai projek yang dalam proses dan telah dijalankan.

Read More

Kelulusan Pelan

Kelulusan pelan diuruskan sepenuhnya jika pemilik ingin mendapatkan kelulusan PBT.

Read More

Tawaran Istimewa

Tawaran istimewa akan dibincangkan apabila melantik kami sebagai design and build.

Read More