pembinaan rumah banglo

8
Oct

1.KEPERLUAN KHAS BAGI BANGUNAN:(UNTUK KELULUSAN MBSA) BAGI PERUMAHAN

ANJAKAN BANGUNAN (SETBACK)
a) Menghadap jalan hadapan – 6.1 meter (20 kaki)
b) Sempadan lot tepi rumah rumah Teres, berkembar, cluster, rumah bandar dan Banglo / Zero lot bersebelahan jalan 15.2 meter (50 kaki) – 6.1 meter (20 kaki)
c) Sempadan bersama rumah berkembar/ banglo/ kluster – 3.048 meter (10 kaki)
d) Sempadan bersama rumah zero lot – 6.1 meter (20 kaki)
e) Sempadan lot belakang rumah berkembar/banglo/zero lot
– 3.048 meter (10 kaki)
f) Sempadan lot belakang teres rumah Teres
a. Tingkat bawah
• dibenarkan sampai sempadan lot
b. Tingkat atas
• 1.5 meter (5 kaki)
g) Panjang ‘Porch’ minima – 4.26 meter (14 kaki)
h) Anjakan Hadapan anjung kereta
rumah Teres, berkembar, cluster, rumah bandar dan Banglo / Zero lot :- 3.048 meter (10 kaki)
i) Jarak maksimum cucur atap (roof leave) yang dibenarkan memasuki anjakan bangunan:-

Teres Berkembar Cluster Banglo/Zero lot
• Anjung Kereta: 0.75m (2’6”)
• Lorong Belakang/
Tepi : 1.0m (3’3”)

1.0m (3’3”)

j) Lot hujung rumah teres/kluster/rumah bandar bersebelahan rintangan api – 0.152 meter (5 kaki)
k) Lot hujung bersebelahan laluan pejalan kaki/jaluran hijau lebih 3.048 m (10 kaki) – 3.048 meter (10 kaki)
l) Lot hujung rumah teres/cluster/rumah bandar bersebelahan rezab parit/jaluran hijau kurang 3.048 m (10 kaki) – 4.572 meter (15 kaki)
m) Lot hujung rumah teres / cluster / rumah bandar bersebelahan pencawang elektrik / gas – 3.048 meter (10 kaki)
n) Lot hujung rumah teres /cluster / rumah bandar bersebelahan jalan 6.1 meter (20 kaki) – 1.524 meter (5 kaki)
o) Balcony – tidak dibenarkan memasuki kawasan anjakan bangunan
p) Bay Window’ dan Indoor Planter Box’ – maksima 0.696 meter (2 kaki) dibenarkan memasuki anjakan bangunan
ii. Jalan Perkhidmatan – 15.24 meter (50 kaki)
iii. Lorong Belakang – 3 4.6 meter (15 kaki) kecuali Rumah Bandar – 6.1 meter (20 kaki)
iv. Lorong Pemisah/Rintangan Api – 6.1 meter (20 kaki)
• Property break tidak dibenarkan
v. Bilangan tingkat bangunan :-
a) Rumah teres/Cluster – maksima 2 tingkat.
b) Rumah Banglo/ Berkembar – maksima 3 tingkat.
vi. Keluasan tapak dalam kaki persegi dan meter persegi.
vii. Luas Ruang lantai Minima

a) Rumah teres – 104.5mp (1125kp)

b) Rumah Banglo & Rumah Zero Lot – mengambilkira penyediaan anjakan bangunan dan sempadan bersama
c) Rumah Bandar – 83.5mp (900 kp)
viii. Jadual kiraan lantai, senarai harga jualan, bilangan bilik, peratusan kuota pemilikan dan potongan harga untuk bumiputera, alamat bangunan mengikut sistem yang digunakan oleh Majlis serta kemudahan awam dicatitkan di atas pelan.
ix. Jalan keluar masuk dari jalan yang sediada.
x. Arah aliran lalulintas.
xi. Kuota Milikan Dan Potongan Harga
a) Bumiputera – 70% dan Potongan Harga 7% (Kecuali Kos Rendah)
b) Bukan Bumiputera – 30%

xii. Dicatit pada pelan tapak bahawa:-
a) Petak letak kereta dan motosikal hendaklah dinomborkan.
b) Tandas dan surau untuk lelaki dan wanita akan dilabelkan.
c) Arah aliran lalulintas akan ditunjukkan di atas tapak.
d) Kabel saluran TNB dengan kedudukan meter di hadapan pagar (dekat dengan refuse chamber), Telekom, paip gas dan air hendaklah dipasang di bawah tanah.
e) Parit/longkang perlu dipagar /ditutup.
f) Penggunaan Bahasa Malaysia untuk papantanda arah, alamat dan kenyataan.
xiii. Cucur bumbung ‘roof eave’ yang termasuk ke dalam garisan anjakan bangunan 6.1 meter, 3.048 meter, 1.524 meter, ditunjukkan di atas Pelan Keratan dan Pelan Pandangan. Had maksima yang dibenarkan ialah 1.0 meter (3 kaki 3 inci)
xiv. Laluan pejalan kaki jenis ‘concrete base’ selebar minima 1.0 meter (3.048 kaki) meliputi di kiri dan kanan bahu jalan awam yang berhadapan dengan tapak pembangunan secara menyeluruh. Laluan pejalan kaki ini ditunjukkan di atas Pelan Tapak dengan menyeluruh dan berterusan.
xv. Membina kemudahan awam serentak dengan pembangunan ini iaitu:

a) Tempat letak motosikal berbumbung dan berpalang.
b) Lorong pejalan kaki jenis ‘concrete base’
c) Padang bola dan padang permainan kanak-kanak beserta alatan permainan.
d) Tadika/surau/dewan
e) Lain-lain (nyatakan)
Catitan: Pelan bangunan yang berkaitan dan surat persetujuan bina dan serah hendaklah dikemukakan. Perakuan siap dan pematuhan (CCC) tidak akan dikeluarkan sekiranya perkara 20(i hingga v) tidak disiapkan.

2. RUMAH PANGSAPURI

a) Hadapan jalan awam : 15.2 meter (50 kaki)
b) Sempadan lot : 6.1 meter (20 kaki)

c) Bangunan dari Sempadan : 6.1 meter (20 kaki)
d) Hadapan – hadapan : 24.4 meter (80 kaki)
e) Hadapan – tepi : 12.2 meter (40 kaki)
f) Tepi – tepi : 9.1 meter (30 kaki)
g) Tepi – belakang : 12.2 meter (40 kaki)
h) Belakang – belakang : 12.2 meter (40 kaki)
ii. Anjakan Bangunan Rumah Bandar
a) Anjakan Hadapan : 6.1 meter (20 kaki)
b) Anjakan Hadapan Anjung Kereta : 3.1 meter (10 kaki)
c) Anjakan Hadapan Tepi : 6.1 meter (20 kaki)
iii. Bilangan Tingkat Maksimum bagi Rumah Bandar 18.3 meter (60 kaki) atau 3 tingkat
iv. Panjang Blok Teres bagi Rumah Bandar Maksimum 97.5 meter (320 kaki)
v. Ketinggian maksimum bangunan pangsapuri tanpa lif (Walk up)
a) 18.3 meter (60 kaki) dan tingkat bawah dikosongkan.
b) 18.3 meter (60 kaki) dan ketinggian maksimum 5 tingkat.
vi. Kegunaan Tingkat Bawah Bangunan
Hanya dibenarkan bagi kediaman Orang Kelainan Upaya (OKU) dan kemudahan awam sahaja.
vii. Jalan Bagi Pangsapuri
a) Jalan Perkhidmatan : 15.2 meter – 20.1 meter (50 kaki – 66 kaki)
b) Jalan Keluar Masuk : 15.2 meter (50 kaki)
viii. Jalan Dalam
a) Sehala : 6.1 meter (20 kaki)
b) Dua hala : 7.3 meter (24 kaki)
ix. Jalan Bagi Rumah Bandar
a) Jalan Perkhidmatan : minima 15.2 meter (50 kaki)
b) Jalan Perkhidmatan di kawasan Berbukit : 12.2 meter (40 kaki)
c) Jalan Buntu (Cul-de-sac) : Maksimum 97.5 meter (320 kaki)
d) Lorong Belakang : 6.1 meter (20 kaki)
e) Lorong Pemisah (fire break)/LorongTepi : 6.1 meter (20 kaki)
x. Keluasan Ruang Lantai Pangsapuri

a) Keluasan ruang lantai Pangsapuri Kos Rendah Minima 65.03 mp
(700kp)

b) Keluasan ruang lantai Pangsapuri Kos Sederhana Rendah Minima
69.67 mp (750 kp)
c) Keluasan ruang lantai Pangsapuri Kos Sederhana Minima 65.03 mp
(700 kp)
d) Keluasan ruang lantai Pangsapuri Kos Tinggi Minima 69.67 mp (750kp)
xi. Keluasan Ruang Lantai Minimum Rumah Bandar 83.5 meter (900 kp)
xii. Saiz Tapak Minimum Bagi Rumah Bandar3 ekar (0.8 hektar)

Category : pelanrumah | pelukispelanberdaftar | pembinaan rumah banglo | perumahan | renovation rumah | Blog